Garantie

Wij verkopen producten van diverse merken. Per merk gelden er garantievoorwaarden welke onderling kunnen afwijken van elkaar.

Garantie afhandeling is tussen de bij ons kopende partij en ons als verkoper. Partijen waar onze koper de stoelen aan doorverkoopt melden een garantieaanspraak bij onze directe koper, waarna deze de melding bij ons indient.

Momenteel hebben wij via de website producten van onderstaande merken bestelbaar. Bent u geïnteresseerd in andere merken en of producten die u hier ook zou willen bestellen, gaan wij graag hiervoor de mogelijkheden na voor u.

Garantie voor producten van KAB Seating:
Tot 2 jaar na factuurdatum van de KAB stoelen ontvangt u bij normaal gebruik garantie op onderdelen en arbeid. Een defect aan een stoel ontstaan binnen de garantietermijn, geeft recht op reparatie en kosteloos vervangen van onder garantie vallende onderdelen. Ook de bijbehorende arbeidsuren zijn binnen de garantie termijn kosteloos. Gebruikersslijtage valt niet onder de garantie.
Reparatie geeft geen recht op verlenging van de garantie termijn.